Değerlerimiz

 • Kapsayıcılık ve farkındalığı benimsemiş bir işgücünün, daha yaratıcı ve daha kapsayıcı olmakla birlikte, farklı bakış açılarıyla hem tüm çalışanlarımıza, hem Şirketimize hem de toplumumuza vizyon zenginliği sağladığına inanıyoruz. Bu inancımızla, iş kültürümüzün;
  • adil,
  • herkes için fırsat eşitliği sağlayan, 
  • herkesin daima saygı gördüğü, 
  • tüm çalışanlarının gelişim ve yetkinliklerine en uygun pozisyonlara yönelik kariyer planlaması imkanı sağlayan bir temele oturtulması için gayret gösteriyoruz. 
 • Son yıllarda cinsiyet adaletini sağlamak adına yönetim kademesi önde olmak üzere her kademede yapmış olduğumuz çalışmalardan gurur duyuyoruz. Yarattığımız ve her geçen gün iyileştirerek ilerlediğimiz düzenimizde, daha adil ve eşit fırsatlarda değerlendirilen ve görev yapan çalışanlarımızla üst düzey pozisyonlar için potansiyel çalışma arkadaşlarımıza gerekli altyapıları sağlamaya başladık. Farklılık ve kapsayıcılık ilkesi ile cinsiyet, ırk, inanç gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza yetkinlik ve gelişimleri baz alınarak kariyer fırsatları yaratmayı bir kültür haline getirme hedefindeyiz. 

Bu hedefe giden yolda;

  • Gelecekteki yönetsel pozisyonları beslemek hedefiyle kurmuş olduğumuz ve orta kademe yönetici grubu olan “Kategori Yönetimi” pozisyonu %60 kadın çalışandan oluşmaktadır. 
  • Satış Temsilcisi kadrolarındaki cinsiyet dağılımı 2020 yılında %100 erkek iken; 2023 yılının ilk çeyreğinde bu oranı %70 erkek – %30 kadın Satış Temsilcisi olarak geliştirdik. 
  • Şirket çalışanlarımızı KKTC vatandaşı ve 7 farklı uyruktan oluşmaktadır. 
 • Farkındayız ki Şirketimizin ve toplumumuzun gelişimi; organizasyonun her kademesindeki çalışanlarımızın sadece kendi imkan ve gayretleriyle değil, Şirket olarak mesleki, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk eğitimlerini sürekli erişilebilir hale getirerek desteklerimizle başarılı olabilir. 

Bu ilkemize paralel olarak; 5 yıllık hedeflerimiz arasında dünyada saygı görmüş kurumlarla birlikte yapacağımız ortak çalışmalarla, çalışanlarımızı daha da yetkin ve farkındalıklı bireyler olarak geliştirme hedefindeyiz. 

Mükemmele yolculuğumuz; ‘aktif, dinamik ve heyecanlı’ şekilde devam ediyor.